Category Archives: news

ส่ง ป.ป.ช.-ป.ป.ท.-ปปง.เช็คบิลโกงเงินตกเขียวยกครัว

‘หมอธี’สั่งสอบลึกโกงเงินตกเขียว 10 ปี 88 ล้าน ส่ง ป.ป.ช.-ป.ป.ท.-ปปง. เช็คเส้นทางเงินเจ้าของบัญชีผู้รับโอน  ย้าย 5 ข้าราชการมีเอี่ยวออกจากพื้นที่ พร้อมเปิดตัวเลขโอนเงินย้อนหลังรายปี  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. แถลงข่าวกรณีที่กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัด ศธ. ทำการตรวจสอบบัญชีงบประมาณ ประจำปี 2560 ของสำนักงานปลัด ศธ.

Read more ส่ง ป.ป.ช.-ป.ป.ท.-ปปง.เช็คบิลโกงเงินตกเขียวยกครัว