Category Archives: health news

ความสามารถในการฝึกอบรมของชุมชน

ความสามารถในการฝึกอบรมของชุมชนทั้งระบบสุขภาพโรงพยาบาลการปฏิบัติทางการแพทย์คลินิกคลินิกและการดูแลระยะยาว การจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการ Medicare ช่วยให้ชุมชนสามารถเพิ่มระดับการฝึกอบรมทางคลินิกที่มีคุณภาพสูงสำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติขั้นสูงในการตั้งค่าที่ต้องการได้มากที่สุดเมื่อจบการศึกษา นักวิจัยจากโรงเรียนศูนย์พยาบาลสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

Read more ความสามารถในการฝึกอบรมของชุมชน

ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เพื่อนร่วมงานของเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตจาก Fatality Analysis Reporting System พวกเขาใช้ระดับแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ที่ได้รับการพัฒนาก่อนหน้านี้เป็นจำนวน 29 เรื่องซึ่งรัฐสามารถมีได้ซึ่งจะมีการถ่วงน้ำหนักตามประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิผลที่สุดในการลดการเสียชีวิตเนื่องจากการดื่มดังนั้นรัฐที่มีภาษีสูงกว่าจะได้รับคะแนนที่สูงขึ้น

Read more ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จัดการน้ำครบทุกมิติ ที่ เกาะขันธ์

ต่อเนื่องมาในปี 2555 และ 2556 เกิดภัยแล้งขึ้นในตำบลเกาะขันธ์ คณะกรรมการพัฒนาตำบลเกาะขันธ์จึงหันมาขับเคลื่อนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นที่การจัดการน้ำ เพราะส่งผลกระทบถึงเรื่องการจัดการภัยพิบัติและเศรษฐกิจชุมชน ด้วยตำบลเกาะขันธ์เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล จากการทำงานร่วมกัน คณะกรรมการพัฒนาตำบลเกาะขันธ์พุ่งเป้าไปที่การทำฝาย เมื่อช่วยกันวิเคราะห์แล้วพบว่า ตำบลเกาะขันธ์ต้องการฝายทั้งหมด 52 จุด

Read more จัดการน้ำครบทุกมิติ ที่ เกาะขันธ์

ปภ.แนะวิธีช่วยเหลือ เมื่อพบอุบัติเหตุบนถนน

อุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาที ซึ่งบางครั้งอาจไม่ใช่ตัวเราเองที่เป็นผู้ประสบภัย แต่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น ดังนั้น ผู้ใช้รถควรทราบวิธีปฏิบัติกรณีเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในกรณีที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุ เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งปลอดภัยกับทุกฝ่ายด้วย

Read more ปภ.แนะวิธีช่วยเหลือ เมื่อพบอุบัติเหตุบนถนน