การทดสอบความก้าวหน้าที่พัฒนา

การทดสอบความก้าวหน้าที่พัฒนานักวิจัยเพื่อวัดความเจ็บปวดในผู้ป่วยสามารถช่วยยับยั้งกระแสวิกฤต opioid ในรัฐอินเดียนาและทั่วทั้งประเทศในเลือดอย่างเป็นกลาง ความเจ็บปวดของผู้ป่วยคือ การตรวจเลือดครั้งแรกจะช่วยให้แพทย์มีความแม่นยำในการรักษาอาการปวดมากขึ้นรวมถึงมองอนาคตระยะยาวของผู้ป่วยได้ดีขึ้นเราได้พัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการตรวจเลือด

ซึ่งสามารถบอกแพทย์ได้อย่างเป็นกลางว่าผู้ป่วยอยู่ในความเจ็บปวดอย่างไรและความเจ็บปวดนั้นรุนแรงเพียงใดมันสำคัญมากที่จะต้องมีการวัดความเจ็บปวดตามวัตถุประสงค์เนื่องจากความเจ็บปวดนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัว ต้องพึ่งพาการรายงานตนเองของผู้ป่วยหรือความประทับใจทางคลินิกที่แพทย์มีผู้ซึ่งทำงานร่วมกับนักวิจัยด้านจิตเวชแผนกอื่นในการศึกษากล่าว เมื่อเราเริ่มงานนี้มันเป็นความคิดที่อยู่ไกล แต่ความคิดก็คือหาวิธีรักษาและกำหนดสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในความเจ็บปวด