การค้าทาสแบบสมัยใหม่ของอังกฤษ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของไทยยูเนี่ยน ไทยยูเนี่ยนซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าปลาทูน่าที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในโลกได้รับเชิญจากสหราชอาณาจักรให้เข้าร่วมในการชุมนุมเพื่อรับรู้ว่าเป็น บริษัท แรกที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการค้าทาสแบบสมัยใหม่ของอังกฤษ ตามที่ McBain กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ธุรกิจของไทยได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ด้วยความพยายามในการต่อสู้กับความเป็นทาสและการค้ามนุษย์ในระบบซัพพลายเชนที่ประสบความสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมระหว่างประเทศได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการเพื่อกำจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์สมัยใหม่ภายในปีพ. ศ. 2573 ตามเป้าหมาย 8.7 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวาระ 2030 (SDG)